Wederhoortabel behorende bij nadere uitwerking inspectie-oordeel Ter Apel