Amendement van het lid Sneller 36243-11 over een meerderheid van ambtenaren met rechtspraak belast in de Raad voor de Rechtspraak