Antwoord op vragen van het lid Krul over de dalende vaccinatiegraad onder jonge kinderen