Amendement van het lid Olger van Dijk 36412-11 over wetsevaluatie van artikel 122, vijfde lid