Het bericht dat er steeds meer malafide letselspecialisten zijn