Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Sneller over de uitspraak van de rechter over belastingconstructies gericht op belastingontwijking