Amendement van het lid Sneller 36412-13 over het bij de tariefbepaling gebruiken van een vervroegd peiljaar om de ongelijke onderlinge kostenverdeling tussen woningen en niet-woningen in de categorie gebouwd eerlijker te maken