Gewijzigd amendement van het lid Eerdmans 36243-19 t.v.v. nr. 18 over het schrappen van de incompatibiliteitsuitzondering voor rechter-plaatsvervangers