Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Soepboer over de berichten ‘Op welk nijpend probleem zijn deze nieuwe kerndoelen een antwoord’ en ‘Curriculumherziening stevent af op mislukking’