Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024