Antwoord op vragen van het lid Dijk over het grote tekort aan huisartsen