Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat ‘buitenlandse beleggers een flat in Den Bosch laten verslonzen’