Beslisnota bij Versterking van de kandidaatstellingsprocedure