Beslisnota bij Afschrift van het koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. G.E.W. van Leeuwen als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het belasten van minister mr. E.N.A.J. Schreinemacher met de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking