Amendement van het lid Tielen 36334-8 over een evaluatie na drie jaar