Amendement van het lid Grinwis c.s. 36412-17 ter vervanging van nr. 9 over het facultatief maken van de tariefdifferentiatie voor de watersysteemheffing tussen woningen en niet-woningen binnen de categorie gebouwd