Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een vacature voor een raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad