Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad