Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen