Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2024, over de Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)