Afstemming voor de beantwoording van vragen met betrekking tot granuliet