Amendement van het lid De Hoop 36496-21 over een generieke WOZ-cap voor van 25% op alle woningen tot 187 punten