Amendement van het lid De Hoop 36496-23 over een overgangstermijn van twee jaar