Amendement van het lid De Hoop 36496-25 over een motivatieverplichting ten aanzien van het al dan niet aanwijzen van middenhuurwoningen