Beslisnota bij Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s