Verzoek kabinetsreactie op het ontwerpvoorstel inzake RENURE en een reflectie op andere pilotprojecten