Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Synhaeve over het rapport van de Nationale ombudsman getiteld ‘Hoe eerder, hoe beter.Vroegsignalering van schulden door gemeenten’