Gewijzigde motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over onderzoeken op welke schaal zorgaanbieders tussen de moeder- en dochteronderneming, andere gelieerde entiteiten en/of personen excessieve vergoedingen vragen voor geleverde goederen of diensten of een verstrekte geldlening (t.v.v. 36410-XVI-148)