Correctie op een uitspraak en reactie op het amendement van de leden Sneller en Gabriëls 36412-18 ter vervanging van nr. 13 over het bij de tariefbepaling gebruiken van een vervroegd peiljaar om de ongelijke onderlinge kostenverdeling tussen woningen en niet-woningen in de categorie gebouwd eerlijker te maken (Kamerstuk 36412-18) en het gewijzigd amendement van de leden Sneller en Gabriëls 36412-25 ter vervanging van nr. 24 over het bij de tariefbepaling gebruiken van de peildatum 1 januari 2021 (Kamerstuk 36412-25)