Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496)