Verslag van een schriftelijk overleg over Openstelling SDE++ 2024 (Kamerstuk 31239-387)