Gewijzigd amendement van het lid De Groot 36496-59 ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen