Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'MST en ZGT raken hun patiënten niet kwijt en lopen daardoor miljoenen aan omzet mis'