Beslisnota bij Uitstel beantwoording vragen van de leden Bamenga en Paternotte over de berichten ‘Vitens: mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen’ en ‘Al tientallen bedrijven krijgen geen aansluiting op drinkwater’