Het bericht ‘Meer sleepnet­visserij in Nederlandse natuurgebieden dan in zes andere landen bij elkaar’