Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024