STEMMINGEN (over de amendementen ingediend op de Wet betaalbare huur (36496))