Antwoord op vragen van de leden Becker en De Kort over het artikel “Dit is de extreem-conservatieve club die zich ook dit jaar verzet tegen lessen over seks”