Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de geplande wegwerkzaamheden bij de versterking van de Korporaal van de mariniers Jeroen Houwelingbrug in de A7 ter hoogte van Purmerend