Verkoop en overdracht aandelen Intravacc B.V. aan FDI Biosciences B.V.