Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Gabriëls over afstemming bij de beantwoording van vragen over granuliet en granietzand