Uitstel beantwoording vragen van de leden Teunissen en Kostic over het toepassen van de Wet aanpak dierenmishandeling