Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over de lokale lastendruk