Convocatie commissiedebat Leefstijlpreventie - 16 mei 2024, 11.00 tot 15.00 uur