Kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen voor de periode januari tot en met maart 2024 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat