Beslisnota bij Kamerbrief Fiche: Pakket Gemeenschappelijke Europese Graad