Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over het opschalen en toepassen van waterstof in de industrie