Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen