Beantwoording vragen commissie over Humanitaire hulp aan Gaza via airdrops (Kamerstuk 23432-513)