Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Kamerstuk 36280-15)